Urunler

Hareketli Takım Asma Panoları

Askı panolu alet taşıma arabalarıdır.

Çift yönlü ve eğimli olarak monte edilmesinin öncelikli sebebi; el aletlerinin kullanılacakları yere sevkedilirken, rahatlıkla taşınabilirliliğini sağlamaktadır.

Hareketli alet panomuzun asıl amacı; geniş üretim hatlarında el aletlerinin bir yerden diğer yere taşınırkan oluşturduğu zaman kaybını ortadan kaldırmaktır.